Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

Site, Koza Caddesi No. 127/5 GOP-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Sarpozan Teknoloji Yatırım Danışmanlık Ticaret A.Ş. (“Şirket”) tarafından yönetilmektedir.

Üyeler, Sözleşme’nin kendileri tarafından onaylanması ile yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’ye uygun davranmakla yükümlü olduklarını bilmektedirler.

Şirket ve Üyeler ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.

Tanımlar

Site”; https://www.educasual.com adresi üzerinden hizmet vermekte olan web sitesini,

"Educasual"; ücretli veya ücretsiz eğitim, elektronik kitap, makale, çeviri, bilimsel eser veya sair bilgi içeren eğitim veya bilgi derlemelerine üyelerin erişimini sağlayan, ilerlemelerini takip eden ve eğitimler sonrasında sertifikalandıran, eğitimci ile öğrencileri veya diğer katılımcıları arasında çevrimiçi görüntülü veya sesli toplantı, sunum, konferans veya sair görüşmeler sağlayan ekran paylaşımı, belge paylaşımı olanağı sunan eşzamanlı anket oluşturabilen LMS alt yapısını,

"Diğer Ürünler"; Şirketin Educasual dışındaki diğer ürünlerini,

"Hesap"; Educasual'da işlem yapmayı sağlayan her bir üyeye özel giriş kayıtları, alınan eğitim veya sertifikaların tutulduğu veri tabanı kayıtlarını,

"Üye"; Educasual'da öğrenci, ebeveyn, eğitimci veya okul rolüyle giriş yapıp altyapıyı kullanan tüm sistem kullanıcılarını,

"Öğrenci"; Educasual'da yer alan her türlü içerik ve hizmetten kendi menfaatine yararlanan üyeyi,

"Ebeveyn"; Educasual'da yer alan her türlü içerik ve hizmetten kendi menfaatine yararlanmanın yanında velayet veya vesayet altında bulundurduğu öğrenci hesabını erişime, denetime, hizmet satın almaya, iade etmeye, hesabını kapatmaya dahil olmak üzere her türlü yetkiye de sahip olan üyeyi,

"Eğitimci"; Educasual'da çevrimiçi içerik hazırlamaya, hazırlanmış olan içeriklerde değişiklik yapmaya, öğrenci notlarını görmeye, değerlendirme kriterlerini belirlemeye, dahil olduğu içerik ile ilgili sertifika düzenlemeye, içeriklerin veya sunulan her türlü materyalin ücret koşullarını belirlemeye, görüntülü görüşme odalarını açmaya, sisteme üye olan diğer Educasual üyeyi veya üye olmayan üçüncü kişileri bu odalara davet etmeye yetkilendirilmiş üyeyi,

"Okul"; Educasual'da kendi adına ders açmaya, etkinlik düzenlemeye, bunlarda görevlendirilecek eğitmenleri belirlemeye, içerikten faydalanacakları belirlemeye, bunlarla ilgili ücret politikalarını belirlemeye yetkilendirilmiş üyeyi,

Sözleşme”; işbu Üyelik Sözleşmesi’ni,

ifade eder.

Sözleşme’nin Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşme’nin konusu Üyeler’in Site’de sunulan hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu kapsamda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Site’nin amacı; Educasual kapsamındaki içeriklerin ve altyapı olanaklarının üyelere sunulmasını sağlamaktır.

Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

Site’de bulunan üyelik formunun talep edilen bilgiler doğrultusunda asgari bilgilerle doldurulması ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile Üye statüsü başlamaktadır.

Şirket tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Üye başvurularını reddedebilir veya Üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. Şirket tarafından Üye’nin başvurusunun kabulü veya reddedilmemesi, Şirket’in Üye’yi yahut Üye tarafından sunulan bilgileri onayladığı şeklinde yorumlanamaz. Ürünlerin kullanımını suiistimal eden ürünler hakkında karalayıcı beyanlarda bulunan ürünlere ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal eden üyelerin ürünlere erişimi durdurulabileceği gibi üyelikleri iptal edilebilir.

Üye, Site’nin kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Üye’ye ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Üye ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

Üye, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

Şirket, zaman zaman Site üzerinden Üyeler’e yönelik çeşitli kampanya ve benzeri uygulamalar düzenleyebilir. Bu uygulamalar dahilinde site üzerinden sunulacak hizmetlerin ücretlerinde indirim yapılması, hizmetlerin ücretsiz sağlanması veya benzeri kazandırmalar yapılabilecek olup her bir uygulamaya ilişkin koşullar Site üzerinden yayımlanacaktır. Üye, bu tip uygulamalar ve bunlardan faydalandırmanın Şirket’in münhasır takdirinde olduğunu ve bu tip uygulamaların yapılmasının Şirket adına bir taahhüt anlamına gelmediğini, Şirket’in her zaman bu kapsamdaki kazanımları geri alabileceğini kabul eder. Şirket belirli hizmetlerden yararlanılabilmesi için süre kısıtlaması getirebilir. Aksi belirtilmediği sürece süresiz erişim hakkı maksimum bir (1) yılı kapsar. Şirketin bazı hizmetlere daha uzun süre erişim olanağı vermesi üyeler lehine müktesep hak teşkil etmez.

Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Eğitimciler ve okullar Educasual'a yüklemiş olduğu her türlü içeriğin kendilerine ait olduğunu veya kullanma ve yararlanma haklarının bulunduğunu garanti ederler. Eğitimciler ve okulların içerik dahil Educasual altyapısını kullanmalarından kaynaklı her türlü eylemin hukuki, mali ve cezai sorumlulukları münhasıran kendilerine aittir. Okullar atadıkları eğitimcilerin eylemlerinden kaynaklı hukuki ve mali sorumluluklarından eğitimcilerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder.

Kullanıcılar hesapları kullanırken yasal yükümlülüğü yerine getirmek için zorunlu olmadığı sürece hesaplara kişisel veri işlemeyecektir. Hesaba işlenen kişisel verilerin kullanıcı giriş bilgilerini başkasına vererek veya başkalarının bu bilgileri ele geçirmek suretiyle hesaba işlenmiş kişisel verilerin üçüncü kişiler eline geçmesinden kaynaklanan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk münhasıran üyeye aittir. Şirketin, üye sorumluluğu kapsamında olan sebeplerle Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından idari bir yaptırıma muhatap olması veya kişisel verileri ele geçirilenlerin uğradıkları zararlardan dolayı bir ödence talebiyle karşı karşıya kalması halinde kullanıcı durumu öğrendiği andan itibaren derhal mali yükümlülüğü kendi üzerine alacak ve/veya şirkete ödeyecektir. Aksi takdirde şirket herhangi bir tazminat ödenmeksizin üyenin satın almış olduğu ve süresi dolmayan hizmetler dahil tüm hizmetleri durdurma veya iptal etme hakkını elinde tutar.

Üyeler, diledikleri anda sistemden hesaplarını silebilirler. Üye hesabını silmesi ile satın almış olduğu hizmetler dahil olmak üzere tüm hizmetlere erişim yetkisinin de kendi rızasıyla sona erdirmiş olur. Üye hesabını silerek üyelik sırasındaki dahil olmuş olduğu her türlü eğitim ve içerikteki kayıtların da silineceğini sistemde kayıtlı sertifikalar, tartışma notları ve ders ilerlemeleri dahil her türlü kaydının erişilemeyecek veya geri alınamayacak şekilde silinebileceğini kabul ve beyan eder. Üye hesabını bu şekilde sona erdirmiş olduğunda herhangi bir ücret iadesi isteyemez veya bir ödence talep edemez.

Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri

Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları ile Site üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Site’yi yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Site’nin kullanılması ile Üye güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Üye bizzat sorumlu olacaktır. Şirket içerik erişim süreleri tamamlanıncaya kadar hesaplara erişimi sağlayacaktır. Şirket hizmeti sonlandırmaya karar verdiğinde erişim sürelerini uzatmama hakkına sahiptir.

Şirketin erişim koşullarında sonradan farklılaştırma yapması, farklı ücret belirlemesi veya ücretsiz hale getirmiş olması halinde bu hizmetleri daha önceden satın almış olanlara herhangi bir para iadesi hakkı tanımaz.

Site’de bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e veya içerik sağlayan eğitimci veya okula aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Üyeler’in (i) Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üyeler’in Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Şirket ve diğer Üyeler’e zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

Üye tarafından Site’ye sağlanan bilgi ve içeriklere ilişkin düzenlemeler Gizlilik Politikası kapsamında düzenlenmekte olup Şirket Üye bilgilerini işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kapsam dışında kullanmaz ve üçüncü kişilere açıklayamaz. Resmi sertifikalandırma işlemlerinde Şirket resmi kurumlarla resmi sertifika düzenleme amacına uygun olarak Üye'nin adı, soyadı, TC kimlik numarası ile iletişim bilgilerini paylaşabilir. Üye, bu durumda veri sorumlusunun resmi sertifika düzenlemeye yetkili kurum, Şirket'in ise bu kurumun veri işleyeni olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, kişisel verileri dahil bilgilerinin, hizmetin sağlanması için gerekli olması halinde ve yalnız bu kapsamda kullanılması kaydı ile Şirket’in alt yüklenici veya hizmet sağlayıcıları ile paylaşılabileceğini kabul eder. Site’de toplanan bilgiler, Şirket tarafından işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaç ve faaliyetlerin yerine getirilmesi için yeterli sürede saklanacak ve bu bilgilere yetkili kişiler tarafından erişim sağlanabilecektir. Şirket, ayrıca Üye tarafından sunulan bilgileri kullanıcı profili oluşturma, istatistiksel çalışmalar yapma ve ayrıca onay alınmış olması halinde kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

Şirket, Üye bilgilerinin kaybı, değişimi, kötüye kullanılması ile bu bilgilere yetkisiz erişimi engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. Ancak bu husus, Şirket’in bilgi güvenliği ile ilgili olarak herhangi bir taahhüdü bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Site’nin kullanımına ilişkin risk, Üyeler’e aittir.

Şirket farklı sosyal, meslek gruplarına tabi veya iştigal konularına sahip üyelere farklı fiyat veya kampanya belirleyebilir. Farklı gruplara farklı koşullar belirlenmesi diğer gruplara herhangi bir talep hakkı vermez.

Lisans ve/veya Hizmet Bedeli ve Ödenmesi

Lisans ve/veya Hizmet Bedelinin ödenmesi kapsamında Üyeler tarafından sağlanan kredi kartı bilgileri kesinlikle Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Üyeler’in Site üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı kredi kartı ve ödeme bilgileri Şirket’in bu hususta hizmet aldığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve/veya Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ödeme hizmetleri sağlamak üzere yetkilendirilmiş bulunan üçüncü kişi firmalarca saklanacak olup ilgili Üye bu hususa peşinen muvafakat etmektedir. Bu kapsamda Üye, kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Üye, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Şirket, Site’ye girilmesi, Site’nin ya da Site’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Site’ye ya da link verilen sitelere girilmesi ya da Site’nin kullanılması ile Şirket’in kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.

Üye, Site’de paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup, bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Üye’ye iletilecek yahut rücu edilecektir. Üye, Şirket’in Satıcılar tarafından sağlanan İlan ve diğer içerikler de dahil olmak üzere Site üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerik ve bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, Site üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Şirket'in Educasual altyapısını gelir elde etmek amacıyla kullanmak isteyen eğitimci veya okullar ile çalışma koşulları ayrı bir sözleşme ile belirlenir. Eğitimci veya okulların Educasual altyapısında ücretli veya ücretsiz sundukları her türlü hizmet veya içeriğin değiştirilmesi veya erişime kapatılması nedeniyle öğrencilerin uğrayacağı her türlü zararlardan münhasıran kendileri sorumludur.
Şirket, Site’de yer alan İlanlar bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” sıfatına sahip olup Üye bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, Site ve Site üzerinden sunulan içerik ve hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Site’nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Üye, Şirket’in Site’ye virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Site’den yahut Site’ye bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.

Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Lisans süresi mücbir sebep sona erinceye kadar durur, sona erdikten sonra kalan süre işlemeye devam eder.

Yürürlük

İşbu Sözleşme Üye tarafından işbu Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer.

Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

Şirket; işbu Sözleşme ve Site’de belirtilen kural ve koşullar ile hukuka aykırılık, Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi, Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması, Üye hakkında şikayetler veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun Şirket tarafından risk olarak değerlendirilmesi, Üye’nin faaliyetlerinin ya da varsa Site’ye dahil ettiği herhangi bir içeriğin hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması ve benzeri sebepler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmadan ve herhangi bir bildirimde bulunmadan, her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi feshederek Üye statüsüne son verebilir, Üye’nin üyelik statüsünü askıya alabilir.

Şirket dilediği zamanda Site’yi ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

Üye, üyelik statüsünün bu bölümde belirtilen şekilde sona erdirilmesi durumunda kendisine ait Site’de yer alan tüm içeriklerin Şirket tarafından silinebileceğini kabul eder.

Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.