• Kurs Süresi:
  14 Hafta
 • İlerleme:
  Haftada 3 Saat
 • Fiyat:

  Ücretsiz

 • Organizasyon
 • Kategori:
 • Seviye:
  İleri
 • Dil:
  Türkçe
 • Video İçeriği:
  Türkçe
 • Kurs Tipi:
  Eğitmen Odaklı

Ders Hakkında

Dersin Amacı: Paranın varlık sebebi, temel fonksiyonlarının ve para yerine geçen veya paranın fonksiyonlarını yerine getiren aynı etkideki hukuki araçların öğrenilmesi.

Dersin İçeriği:Paranın tarihçesi, fonksiyonları, piyasaya arzı, yabancı paralar, finansal teknoloji, ödemenin hukuki altyapısı ve kambiyo araçları

Dersin Çıktısı: Öğrenci kambiyo ve mali değişim kavramlarını tanımlar ve kavramlara hakim olur

About This Course

Purpose: Learning the reason for the existence of money, it's basic functions and legal instruments with the same effect that instead of money or perform the functions of money

Contents : History, functions, suppling to the market of money, foreign currencies, financial technology, legal infrastructure of payment and instruments of exchange

Output: The student defines the concepts of foreign exchange and financial exchange and masters the concepts.

Gereklilikler

Öğrencinin temel hukuk bilgisinin yanında, ekonominin temel karvamaları, borçlar hukukunun genel hükümleri ile kambiyo senetlerine ilişkin bilgi temelinin olması öğrenmeyi kolaylaşırabilir.

Requirements

In addition to the student's basic knowledge of law, having a knowledge base on the basic concepts of economics, general provisions of the code of obligations and bills of exchange may make learning easier.

Dersin Tasarımcısı- The Course Designer

Course Staff Image #1

Memduh ASLAN, Doç.Dr. -Associate Professor

Kocaeli Universitesi Öğretim Üyesi - University Member

Sık Sorulan Sorular

Bu derse katılabilmenin koşulları nelerdir

Dersin tasarımcısı katılım koşullarını açıklayacaktır

Frequently Asked Questions

What are the conditions for attending this course?

The course designer will explain the conditions

Kurs İçeriği

 1. Kambiyo Hukuku

 2. 1. Değişim Aracı Olarak Paranın Tarihi ve Fonksiyonu

  2. Para Türlerl, Arzı ve Senyoraj

  3. Paranın Değerini Belirleyen Unsurlar

  4. Altın Para Standardı

  5. Paranın Konvertibilitesi, Yabancı Paranın Kullanımı

  6. Türk Parasının Değerinin Korunması

  7. Ödemenin Hukuki Altyapısı

  8. Ara Değerlendirme

  9. Kambiyo Senetleri

  10. Hak ve Alacakların Kaydileştirilmesi

  11. Piyasalar ve Kurumları

  12. Ödeme ve Mutabakat Sistemleri

  13. Alternatif Ödeme Yöntemleri

  14. Finansal Teknoloji ve Dijitalleşme

  15. Son Değerlendirme

 3. Para

  Kaydileştirme