• Kurs Süresi:
  4 Hafta
 • İlerleme:
  Günde 2 saat
 • Fiyat:

  Özel Kayıt

 • Organizasyon
 • Kategori:
 • Seviye:
  İleri
 • Dil:
  Türkçe
 • Video İçeriği:
  Türkçe
 • Kurs Tipi:
  Eğitmen Odaklı

Bu Eğitim Hakkında

Bu eğitim veri sorumlulularında KVKK uyum yönetim sorumlularının Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyum sürecini yürütümü ve yönetimine  yönelik olarak hazırlanmıştır.

Sertifika için gerekli puan 97'dir. İlerleme sayfanızdan eksik puanları takip edebilirsiniz.

Eğitim içeriğine erişim koşulları için 0312 4465424 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz.

Bu ders sonucunda;

  • Bir birey olarak kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızın neler olduğunu,
  • Kişisel Verileri Koruma Hukukunu
  • Veri sorumlularının tüm yükümlülüklerini
  • VERBİS işlemlerinin nasıl yapılacağını
  • Zorunlu tabloları nasıl hazırlayacağınızı
  • Veri Sorumlusunda işe nasıl başlayacağınızı
  • Veri Sorumlusunda yapılacak işleri
  • Uyum Süreç Yürütümünü
  • Uyum Süreç Yönetimini
  • İşyeri Uyumluluk Dönüşümünü
  • Başvuru Yönetimini
  • Şikayet Yönetimini
  • İhlal Yönetimini
  • Denetim Yönetimini

öğreneceksiniz.

Gereklilikler

Bu eğitim kurumsal veri sorumlularında KVKK uyum yürütüm ve yönetiminden sorumlu olanlara yönelik hazırlanmıştır. Eğtim içeriğine erişim koşulları için 0312 4465424 nolu telefondan iletişime geçebilirsiniz

Eğitim Faaliyetine Katkıda Bulunanlar

Course Staff Image #1

Memduh ASLAN

Doçent Dr., Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Course Staff Image #2

Eda BAYSAL

Avukat, LLM, B/A Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı

Course Staff Image #2

Canan BAYSAL ASLAN

Avukat, B/A Hukuk Bürosu Yönetici Ortağı

Course Staff Image #2

Aslıhan ÇAKMAZ

Avukat, Educasual Eğtim Koordinatörü

Course Staff Image #2

Pınar GÖÇ EDİN

İletişim Uzmanı, Educasual İçerik Koordinatörü

Sıkça Sorulan Sorular

Eğitim içeriğinde ne var?

Başlangıç

 Eğitimin Amacı

 1 - Haklar ve Cezalar

 1 - İlgili Kişi ve Hakları

a. İlgili Kişi Kimdir?

b. Genel Olarak Haklar

c. Başvuru Hakkı

d. Şikayet Hakkı

e. Korunma Hakkı

f. Açık Rıza Hakkı

 2- İdari Para Cezaları

a - Güncel İdari Para Cezaları

 2 - Kişisel Verileri Koruma Hukuku

 1 - Yasal Düzenlemeler

a - Anayasa

b - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

c - Kabahatler Kanunu

d - Türk Ceza Kanunu

e - Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 2- Kurul Düzenlemeleri

a - Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

b - Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

c - Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

d - Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

e - Kurul Kararları

f - Kurul Karar ve Düzenlemelerine Karşı Başvuru Yolları

 3 - Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

 1- Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri

a - Veri Sorumlusu

b - Aydınlatma Yükümlülüğü

c - Açık Rıza Alma Yükümlülüğü

d - Kişisel Verileri Amaca Uygun İşleme Yükümlülüğü

e - Tedbir Alma Yükümlülüğü

f - Veri İhlalini Bildirim Yükümlülüğü

g - Silme ve İmha Yükümlülüğü

h - Başvuruya Cevap Verme Yükümlülüğü

i - VERBİS Yükümlülüğü

j- Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü

 4 - Envanterin Çıkarılması ve VERBİS Kaydı

 1 - Kişisel Veri İşleme Envanteri Çıkarma İşlemleri

a - Envanter Hazırlama Adımları

b - Veri Envanterinin Çıkarılması

c - İlgili Yasal Düzenleme

d - İlgili Rehber

e - Kişisel Veri İşleme Envanter Örneği

 2 - İrtibat Kişisi Görevlendirme

a - İrtibat Kişisinin Görevleri

b - İrtibat Kişisini Atama

 3 - Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama

a - Veri Sorumlusu Temsilcisinin Görevleri

b - Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama

 4 - VERBİS İşlemleri

a - Kayıt ve Parola Alma

b - İrtibat Kişisi Tanımlama

c - Bildirim

 5 - Süreç Başlangıç Hazırlığı

 1 - Veri Sorumlusunda Çalışmalara Başlama

a - Veri Sorumlusunda İlk Toplantı

b - Envanter Çalışmalarına Başlama

c- Veri Kaynaklarının Tespiti

d - Tabloların Hazırlanması

e - Veri İşleme Politika Tablosu

 2 - Süreç Yürütümünde Destek Yazılım Kullanımı

a - Veri Girişi

b- Süreç Yönetimi

c - Faaliyet Raporu

 6- Uyum Süreç Yürütümü

 1 - Veri Sorumlusu Organizasyonunun Tanımlanması

a - Geçici Veri Koruma Ekibinin Oluşturulması

b - Veri Sorumlusu Organizasyon Yapısının İncelenmesi

c - Organizasyon Veri Haritasına Ulaşılması

 2 - KVK Komitesi Oluşturma

a - Komite İşlem Uygulamaları

b - Uygulama Adımı 1: KVKK Komitesi Oluşturma Kararı

c - Uygulama Adımı 2: KVKK Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği

d - Uygulama Adımı 3: KVKK Komitesi veya Kurulu Üyeleri Görev Tanımı

 3 - İdari Ve Teknik Tedbirlerin Tespit Edilmesi

a - Uygulama Adımları

b - İlgili Düzenleme

c - İlgili Rehber

 4 - Zorunlu Kurumsal Ve Hukuki Belgelerin Hazırlanması

a - Belgelerin Hazırlanması

b - Belge: Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama Kararı

c - Belge: VERBİS'e Kayıt ve İrtibat Kişisi Atama Kararı

d - Belge: Çalışan Adayları için KVKK Aydınlatma Beyanı

e - Belge: Aydınlatma Metni Grup Şirketi

f - Belge: Çerez (Cookie) Politikası - Aydınlatma Metni

g - Belge: Ziyaretçi Genel Aydınlatma Beyanı

h - Belge: KVKK Politikası

i - Belge: Özel Nitelikli Kişisel Verilere İlişkin KVKK Politikası

j - Tablo : Veri Aktarım Tablosu

 7 - Uyum Süreç Yönetimi

 1 - Aydınlatma Yükümlülüğü Yönetimi

a - Aydınlatma İşlemleri

b - Aydınlatma işleminin adımları nelerdir?

c - Belge: Aydınlatma Metni

d - İlgili Düzenleme

e - İlgili Rehber

 2 - Açık Rıza Yönetimi

a - Açık Rıza Alma Yöntemi

b - Uygulama: Açık Rıza Alma Adımları

c - Uygulama: Çalışan Bakımından İnternet Sayfasında Fotoğraf Yayınlama Muvafakâti

d - Uygulama: Çalışma Ortamında Ses ve Görüntü Kaydı Alınması Muvafakâti

e -Uygulama: Elektronik Postalar ile Telefon Kayıtlarının İzlenmesine Dair Muvafakatname

f - Uygulama: Genel Aydınlatma ve Muvafakâtname

g - Uygulama: İşyeri İçinde Paylaşılan Fotoğraflar Muvafakatı

h - Uygulama: Kişisel Bilgilerin Kaydedilmesine Muvafakat

i - Uygulama: Referans Araştırması Yapılmasına Muvafakât

j - Uygulama: Sağlık Bilgilerinin Toplanmasına Muvafakât

k - İlgili Düzenleme

l - İlgili Rehber

 3 - Yurtiçi Paylaşım Aktarma Yönetimi

a - Yurtiçi Aktarım

b - Yurtiçi Aktarım Uygulama Adımları

c - Uygulama: KVKK Veri Sorumlusu Veri İşleyen Çerçeve Sözleşme

d - Uygulama: KVKK Tedarikçi Müşteri Uyum Bildirimi

e - Uygulama: KVKK Müşteri Çerçeve Sözleşme

f - Uygulama: KVKK Tedarikçi Çerçeve Sözleşme

g - İlgili Düzenleme

h - Taahhütnameler

 4 - Yurtdışı Paylaşım Aktarma Yönetimi

a - Yurtdışı Aktarım

b - Yurtdışı Aktarım Uygulama Adımları

c - İlgili Düzenleme

d - İlgili Rehber

 5 - İmha Yok Etme İşlemleri Yönetimi

a - Silme, Yok Etme veya Anonimleştirme

b - Silme, Yok Etme veya Anonimleştirme Uygulama Adımları

c - Uygulama: Başvuru Formu

d - Uygulama: Veri Koruma ve İmha Politikası

e - İlgili Düzenleme

f - İlgili Rehber

 8 - İşyeri Uyumluluk Yürütümü

 1 - İşyeri Kurumsal Dokümanları Uyumu

a - İşyeri (işveren) kurumsal dökümanı nedir?

b - Uygulama: KVKK Komitesi veya Kurulu Üyeleri Görev Tanımı

c - Uygulama: KVKK Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi Politikası

d - Uygulama: Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Güvenliği ve İletişim Talimatı

e - Uygulama: Disiplin Yönetmeliği

 2 - Çalışan Özlük Dosyaları Uyumu

a - Yapılacak İşlemler

b - İşverenin KVK Mevzuatına Uyum Konusundaki İlk Yükümlülüğü, Mevcut Durum Tespiti Ve Çalışanlara İlişkin Kişisel Veri Envanteri Çalışması

c - Aydınlatma (Mevcut Çalışanlar Ve Yeni İstihdam Edilebilecekler Bakımından)

d - Kişisel Verilerin Kanun Gereğince İşlenmesi Adımları, Genel Olarak Özlük Dosyası

e - Açık Rızanın Alınmasını Gerektiren Diğer Haller Ve İlgili Adımları

f - İşverenin KVKK Uyumluluk Çalışmaları İle Entegre Olunması

g - Denetim Ve Güncelleme Yapılması

h - Uygulama: Çalışan KVK İşlenmesi Politikası

i - Uygulama: İş Talep ve Başvuru Formu

 3- Çalışanın Aydınlatılması ve Rıza Beyanları

a - Uygulama: Çalışan Aydınlatma Metni

b - Aydınlatma Metni İle Muvafakatnamelerin Tamamının Tek Belge İle Sağlanması Örneği (Bu Uygulamanın Yapılması Önerilmemektedir)

c - Uygulama: Genel Aydınlatma ve Muvafakatname

d - Uygulama: Çalışan Bakımından İnternet Sayfasında Fotoğraf Yayınlama Muvafakatı

e - Uygulama: Çalışma Ortamında Ses ve Görüntü Kaydı Alınması Muvafakati

f - Uygulama: Elektronik Postalar ile Telefon Kayıtlarının İzlenmesine Dair Muvafakatname

g - Uygulama: Kişisel Bilgilerin Kaydedilmesine Muvafakat

h - Uygulama: İşyeri İçinde Paylaşılan Fotoğraflar Muvafakatı

i - Uygulama: Referans Araştırması Yapılmasına Muvafakat

j - Uygulama: Sağlık Bilgilerinin Toplanmasına Muvafakat

 4 - Çalışanların Eğitimi

a - Çalışan Eğitiminin Önemi

b - Uygulama: KVKK Eğitime Katılma Bildirimi

c - Uygulama: KVKK Eğitimi Durum Tespit Tutanağı

 5 - Çalışanın Veri İhlalinin Önlenmesi ve Yaptırım

a - Uygulama: Kişisel Veri İşleyen Erişen Kullanan Çalışan Taahhütnamesi

b - Uygulama: Çalışan KVKK Taahhüdü

c - Uygulama: KVKK İhlal Savunmaya Davet Örneği

d - Uygulama: KVKK İhlali Nedeni ile Tazminatlı Fesih

e - Uygulama: KVKK İhlali Nedeni ile Tazminatsız Fesih

 9 - Uyum Süreklilik Yönetimi

 1 - Başvuru Yönetimi

a - Başvuruların Yönetimi

b - Başvuru Yönetimi Adımları

c - Uygulama: Başvuru Formu

d - İlgili Düzenleme

 2- Şikayet Yönetimi

a - Şikayetlerin Yönetimi

b - Şikayet Halinde Savunma Adımları

c - İlgili Düzenleme

d - İlgili Rehber

3- İhlal Yönetimi

a - Veri sorumlusu, veri işleyen ve ihlal hakkında kurulca uygulamaya konulan kurallar nelerdir?

b - Veri ihlalinin veri sorumlusu, veri işleyen veya veri sahibi tarafından tespiti halinde olay yönetimi nasıl yapılmalıdır?

c - Süreç yönetimi işlemleri neler olmalıdır?

d - Uygulama: Kişisel Veri İhlali Bildirimi Formu

 4- Denetimi Yönetimi

a - İnceleme veya denetim nedir?

b - Fiili Denetimde Süreç Yönetimi

 10 - Sertifika Sınavı

 Sertifika Sınavı 

Kurs İçeriği

 1. Şirket Yönetici Personeli Kişisel Verilerin Güvenliği Temel Eğitimi

 2. Toplantı Odası

 3. Eğitimin Amacı

 4. 1 - İlgili Kişi ve Hakları

  2- İdari Para Cezaları

 5. 1 - Yasal Düzenlemeler

  2- Kurul Düzenlemeleri

 6. 1- Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri

 7. 1 - Kişisel Veri İşleme Envanteri Çıkarma İşlemleri

  2 - İrtibat Kişisi Görevlendirme

  3 - Veri Sorumlusu Temsilcisi Atama

  4 - VERBİS İşlemleri

 8. 1 - Veri Sorumlusunda Çalışmalara Başlama

 9. 1 - Veri Sorumlusu Organizasyonunun Tanımlanması

  2 - KVK Komitesi Oluşturma

  3 - İdari Ve Teknik Tedbirlerin Tespit Edilmesi

  4 - Zorunlu Kurumsal Ve Hukuki Belgelerin Hazırlanması

 10. 1 - Aydınlatma Yükümlülüğü Yönetimi

  2 - Açık Rıza Yönetimi

  3 - Yurtiçi Paylaşım Aktarma Yönetimi

  4 - Yurtdışı Paylaşım Aktarma Yönetimi

  5 - İmha Yok Etme İşlemleri Yönetimi

 11. 1 - İşyeri Kurumsal Dokümanları Uyumu

  2 - Çalışan Özlük Dosyaları Uyumu

  3- Çalışanın Aydınlatılması ve Rıza Beyanları

  4 - Çalışanların Eğitimi

  5 - Çalışanın Veri İhlalinin Önlenmesi ve Yaptırım

 12. 1 - Başvuru Yönetimi

  2- Şikayet Yönetimi

  3- İhlal Yönetimi

  4- Denetim Yönetimi

 13. Final Sınavı