• Kurs Süresi:
  2 Hafta
 • İlerleme:
  Haftada 4 Bölüm
 • Fiyat:

  Özel Kayıt

 • Organizasyon
 • Kategori:
 • Seviye:
  İleri
 • Dil:
  Türkçe
 • Video İçeriği:
  Türkçe
 • Kurs Tipi:
  Bireysel Odaklı

Bu Eğitim Hakkında

Bu eğitim, sağlık hizmeti sunucularına özel olarak hasta haklarının da bir parçası olan Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum sürecinin en önemli kısmı olan farkındalık, yükümlülük ile sorumlulukları içermektedir.

Sağlık hizmeti sunucusu veri sorumluları, hastaların kişisel verilerini yoğun olarak işlemekte ve birçok özel nitelikli bilgiye erişebilmektedir. Veri işleme faaliyetlerinin sağlık mevzuatları ile KVKK düzenlemelerine uygun olarak yürütülebilmesinin en önemli yolu sağlık hizmeti sunucusu veri sorumlularının ve yanlarındaki diğer sağlık çalışanlarının bu kuralları, sağlık hizmeti sunucusu işverenlerinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını bilmesidir. Sağlık hizmeti uygulayıcılarının bu farkındalık eğitimi, özellikle sağlık çalışanı eğitimine özel içeriği ile kişisel verilerin korunmasında alınabilecek en önemli tedbirlerin başında gelmektedir. Bu eğitim sağlık hizmet sunucusuna danışmanlık yapacaklara yöneliktir.

Bu eğitim sonucunda;

 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerde yer alan temel kavramları,
 • Kişisel verilerin korunmasına ilişkin sağlık mevzautının ilgili kısımları dahil temel mevzuatı,
 • Hasta hakları kapsmında kişisel verilerin önemini
 • Sağlık hizmeti uygulayıcılarının yükümlülüklerini,
 • Sağlık çalışanlarının sorumluluklarını,
 • Sağlık hizmeti sunucularının almaları gereken özel güvenlik tedbirlerini, yasal risklerini

Öğreneceklerdir.

Eğitim Faaliyetine Katkıda Bulunanlar

Memduh ASLAN

Memduh ASLAN

Doçent Dr., Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Hatice ÖZÇELİK

Hatice ÖZÇELİK

Avukat, Sağlık Hukukçuları Derneği Üyesi

Aslıhan ÇAKMAZ

Aslıhan ÇAKMAZ

Avukat, Eğitim Koordinatörü

Pınar GÖÇ EDİN

Pınar GÖÇ EDİN

Educasual Eğitim İçerik Sorumlusu

Sıkça Sorulan Sorular

Kurs İçeriği

 1. Sağlık Hizmeti Sunucularında Kişisel Sağlık Veri Güvenliği Uzmanlık Eğitimi

 2. Derslik

 3. Eğitimin Amacı

  Kişisel Verilerin Önemi

  Yasal Düzenlemelerin Kapsamı

 4. İlgili Kişi Kimdir

  Genel Olarak Haklar

  Başvuru Hakkı

  Şikayet Hakkı

  Korunma Hakkı

  Açık Rıza Hakkı

 5. Kişisel Sağlık Veri Kaynağı Olarak Kamu Sistemlerinin Kullanılması

  Özel Kişisel Sağlık Veri Kayıt Sistemlerinin Kullanılması

  Araştırma Faaliyetlerinde Elde Edilen Kişisel Veriler

  Kamu Sistemlerinin Ölçüsüz Kullanılmasının Olası Sonuçları

  Hasta Hakları Kapsamında Kişisel Verilerin Korunma Hakkı

  Hasta Verilerine Erişebilecek Kişiler

  Hasta Dışında Kişilerle Veri Paylaşılmasında Dikkat Edilecek Hususlar

  Hasta Yakını Kavramı

  Hastanın Kişisel Sağlık Verilerinin Paylaşılmasını Yasaklaması ve Alenileştirmesinin Hukuki Sonuçları

  Hastanın Dava ve Şikayet Hakkı

 6. Veri Sorumlusu Sıfatı

  Hasta Gizliliğine Saygı Yükümlülüğü

  Aydınlatma Yükümlülüğü

  Açık Rıza Alma Yükümlülüğü

  Kişisel Verileri Amaca Uygun İşleme Yükümlülüğü

  Tedbir Alma Yükümlülüğü

  Sağlık Hizmet Kuruluşlarının Alması Gereken Zorunlu Güvenlik Tedbirleri

  Veri İhlalini Bildirim Yükümlülüğü

  Silme ve İmha Yükümlülüğü

  Başvuruya Cevap Verme Yükümlülüğü

  VERBİS Yükümlülüğü

  Kurul Kararlarını Yerine Getirme Yükümlülüğü

 7. Kişisel Veri İşleme Envanterinin Hazırlanması

  VERBİS'e Kayıt ve Bildiriminin Tamamlanması

 8. Genel Olarak Çalışan Sorumlulukları

  Aydınlatma İşleminin Yerine Getirilmesi

  Açık Rıza Alma İşlemlerinin Yerine Getirilmesi

  Başkalarına Kişisel Veri Aktarım İşlemlerinin Yerine Getirilmesi

  Veri İhlalinin Yetkililere Bildirimi Sorumluluğu

  Çalışanın Cezai Sorumluluğu

  Çalışanın Mali Sorumluluğu

  Çalışanın Hukuki Sorumluluğu ve Sonuçları

 9. Genel Kararlar

  Emsal Kararlar

 10. Kişisel Sağlık Verileri Mevzuatı